JAKE VISION

DGA STUDIO

Kontakt

JAKE VISION DGA STUDIO

Aleja Stanów Zjednoczonych 53
04-028 Warszawa
Tel.: + 48 506 017 001
E-mail: biuro@jake-vision.pl

Spółka zarejestrowana w Polsce
Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000402837
REGON: 145895355
NIP: 521-362-24-78